Öppet svar till Fredrik Sneibjerg, Liberalerna Värmdö

Det här var en text jag skrev som svar i en sluten grupp – dock svarar jag på ett helt öppet inlägg. Texten är lite redigerad här jämfört med FB för att tydliggöra att det är Liberalerna Värmdö detta handlar om, och inte Liberalerna riks, eller någon annan kommun eller så.

Fredrik Sneibjergs inlägg på sin öppna FB-sida Fredrik Sneibjerg - Fullmäktigeledamot: 

Det pratas ibland om att "politiker måste och skall hålla sina vallöften"
Det stämmer såklart.
Men
För att kunna hålla alla vallöften måste man få egen majoritet (mer än 50% av rösterna), att bestämma allt själv.
3 utgångar på ett val är möjliga som jag ser det.
1 - ingen egen majoritet = inga löften alls kan hållas. Kanske kan man hänga med på nått men det är långt ifrån säkert.
2 - egen majoritet. Alla löften kan och skall hållas och om de inte går att hålla måste man noggrant förklara varför.
3 - ingen egen majoritet men man samarbetar med ett eller flera partier för att få majoritet.
Då infaller det att man måste förhandla om olika vallöften och alla partier måste vara överens. Såklart kommer parti som är störts vilja ha mest men också låta de mindre bli nöjda. De mindre partierna vill poängtera och få igenom så mycket det går men särskilt de viktigaste frågorna.
En delikat balansgång som ni förstår.

Om man inte har absolut majoritet (mer än 50% av rösterna) kommer det alltid att finnas vallöften som inte går eller kan infrias.

Som jag ser det, alla ni som kommenterar att politiker inte går att lita på, de ljuger eller liknande påståenden.
För det första, jag hoppas verkligen att ni har röstat annars tycker jag att ni knappast kan klaga på hur valet gick.
För det andra, hjälp "ditt parti" att få egen majoritet genom att engagera dig och hjälp till i valet eller på andra sätt.
För det tredje... finns inget.

Så... flame on....
Skärmdump från Fredrik Sneibjergs FB-sida.

Oj, Fredrik Snejbjerg.
Nu är du ute på rejält djupt vatten här.

Någonstans verkar du ha uppfattningen om att dina väljare inte förstår att en majoritet med fem partier kräver en förhandling och att man då måste ge och ta. Det är verkligen att klappa människor på huvudet.

Självklart förstår de allra flesta det.

Det ni i Liberalerna Värmdö totalt misslyckas med är att kommunicera ert resultat i den här förhandlingen. Och det är därför jag personligen är så mycket mer besviken på er i Liberalerna Värmdö än på t ex Miljöpartiet. MP här på Värmdö har även de gett vallöften om äldreomsorgen, funkisfrågor och skolan som inte på långt när infrias av den här majoriteten, men de har varit tydliga med att de fått igenom några av sina miljöfrågor i förhandlingarna och då fått släppa några av de andra frågorna. De har kommunicerat detta!
Jag gillar verkligen inte att MP innan valet var helt på funkisrörelsens sida i flera frågor och nu går tvärs emot, men de står för det. Här har du skillnaden.

Att ni i Liberalerna Värmdö gick ut stenhårt med funkisfrågor i valrörelsen och nu går på direkt kontrakurs med era löften utan att på något tydligt sätt kommunicera vad ni får igenom, vad ni vinner på detta, och vad ni nu uppfattar är viktigare än att vardagen för personer med funktionsnedsättningar ska funka gör att ni uppfattas som svikare.

Det mesta ni kommunicerar i er kanal är moderata vallöften som genomförs, inte era egna. Det som människor då uppfattar är att det enda ni liberaler vinner är personlig makt och att behålla kommunalrådsposten – ja, det är ju en problematisk arbetsmarknad att komma ut i just nu och en kommunalrådslön är ju inte direkt lika låg som den man får när man jobbar som timmis i omsorgen. Ni måste helt enkelt både leverera och äga kommunikationen, ni misslyckas med båda dessa punkter.

Det är också mycket problematiskt att majoriteten upprepat kommunicerar att inga åsikter är något värda om de kommer från civilsamhället. Du uttrycker det här (underförstått iom att man ska stötta “sitt parti”), och i den del av debatten kring Allmänhetens frågestund som faktiskt webbsändes från senaste KF – den klipptes ju tyvärr – pratade Deshira varmt om att hon övertalar människor att gå med i politiska partier och klappade sig själv dessutom på axeln för att hon rekommenderade även andra partier. Nu är det ju istället här ute i verkligheten så att samhället bygger på ett fungerande civilsamhälle, något som faktiskt rikspolitiken uppfattar och uppskattar på ett helt annat sätt. Oavsett vilka som styr. Det vore minst lika bra om dessa engagerade personer Deshira möter engagerar sig i den organisation som står för just de frågor som står närmast de engagerade personerna.

För mig personligen handlar de frågorna om mänskliga rättigheter generellt och funktionsrättsfrågor specifikt, och för att då kunna vara objektiv och trovärdig över val och över maktskiften är det helt omöjligt att också vara engagerad i ett politiskt parti.

Ytterligare en parameter i det där är att engagerade, drivande personer drunknar i partipolitiken. Om jag tar mig själv som exempel. Jag håller med om väldigt mycket i just ditt partis funktionshinderpolitik – på riksplan, är det tyvärr nödvändigt att tillägga. Om jag skulle gå med i Liberalerna Värmdö och knipa en plats i KF, och sedan lokalt i Värmdö driva Liberalernas rikslinje i funkisfrågor skulle jag högst troligen bli nedröstad, om inte i partiet så i majoriteten, och då bli belagd med munkavle och behöva rösta emot min övertygelse i KF. Det skulle jag dels inte klara av mentalt, och dels skulle hela funkisrörelsen, som jag ju är väldigt engagerad i, undra vad jag höll på med och tappa förtroendet för mig. Inte en möjlig väg alltså.

Den senaste tiden har det fattats flera beslut i Värmdös kommunfullmäktige där det faktiskt inte finns en majoritet i fullmäktigeförsamlingen för beslutet, om man ser till hur många ledamöter som är för respektive emot. Det finns en maktstruktur i majoriteten som gör att beslutsfattandet är långt ifrån demokratiskt.

Så. Därför kan jag alltså inte gå med i något parti. I andra partier skulle det vara andra frågor som skulle bli så här för mig. Jag fixar inte maktspelet och maktstrukturerna. Samtidigt ser jag än större problem med en direktdemokrati som vissa i forumet förespråkar, det skulle bli alldeles för lätt för osunda krafter att “kidnappa” specifika frågor samtidigt som att ingen tar ett helhetsansvar.

Men. Som representant för en aktiv och kompetent organisation inom Civilsamhället bidrar jag mer än gärna med kunskap om de frågor jag är engagerad i, och de gör de flesta jag känner i civilsamhällesorganisationerna. Kunskap som ni i politiken inte har, eftersom ingen kan kunna allt, och vi i civilsamhällets organisationer har möjlighet att djupdyka i specifika frågor medan politiken behöver ha bredden. Jag har, i olika roller och positioner här lokalt i kommunen om och om igen erbjudit samarbeten, samverkan, diskussioner men det är i princip enbart oppositionen och enstaka individer som nappar på det.

I nuläget blir det så att när en organisation inom civilsamhället driver frågor, helt öppet för vilken politiker som helst, med vilken partibeteckning som helst, att plocka upp, och oppositionen gör det, då får ofta medborgare som är aktiva i civilsamhället i Värmdö höra att man driver opposition när man i själva verket driver sin egen linje. Det är – snällt sagt – kontraproduktivt.

Politiken behöver civilsamhället. Samhället behöver engagerade, kunniga, kompetenta människor inom fler områden än politiken. Det är dags för Värmdös politiker att förstå detta, och agera utifrån det.

Så, Fredrik, politiken i Värmdö kommun mår inte bra och saknar sjukdomsinsikt. Ditt inlägg är ett utmärkt exempel på det. Det behövs ett maktskifte. Inte för att jag på något sätt skulle vara socialdemokrat – jag har ingen “egen” partibeteckning – utan för att det behöver bytas ut ett antal personer som blockerar demokratin, och det sker inte utan maktskifte.

This entry was posted in Funkis, Värmdöpolitik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.