Barnboende kontra assistans – är det en konflikt?

Det diskuteras barnboende enligt LSS i tidningar och sociala medier. Att byggandet av ett barnboende i Eskilstuna skulle vara ett svar på indragen assistans. Jag har ingen fakta i det aktuella fallet, men om man generaliserar har jag svårt att tro på det.

Eskilstuna kommun har bestämt att fyra barn som bor i barnboende enligt LSS ska kunna bo i hemkommunen, nära sin familj.  Tyvärr tolkas det av många som att detta nya boende är en ny institution, att man tvingas in där, och att det är en följd av att assistansen dras in.

Den 26:e maj 2016 publicerades regeringens kommittédirektiv till LSS-utredningen. Redan då lyftes farhågor om att direktivet skulle få funktionhinderorganisationerna att motarbeta varandra. De föreningar där medlemmarna mestadels har assistans emot de föreningar där medlemmarna mestadels nyttjar “de nio övriga insatserna”.

Det har tagit tid, men nu tror jag att vi är där ordentligt, och narrativet har byggts upp under lång tid. Ett par tongivande föreningar har väl motiverat och med stor framgång drivit kampanjer för att rädda assistansen som är den insats det ska sparas på. Tyvärr har man nu “kidnappat” detta byggprojekt för att svartmåla en av de övriga 9 insatserna i LSS för att vinna poänger för assistansen. Jag tror att det är destruktivt för den fajten vi i funktionshinderrörelsen redan nu behöver, och framöver kommer att behöva ta för LSS som helhet.

Assistansen är otroligt viktig, och jag är starkt emot neddragningarna där. Men jag tycker också att det individuella perspektivet i LSS är viktigare. Lika passar inte alla. Framtiden för LSS borde till och med ha fler insatser, eller färre med möjlighet till större variationer, lösningar som passar individen.

Barnboende har funnits hela tiden. Det är en av LSS tio insatser, LSS § 9 punkt 8, “boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet”. Kollar man statistiken hos Socialstyrelsen så bodde 1 203 barn i barnboende enligt LSS år 2012. År 2015 var det 1048 och 2016 var det 986.  Det minskar alltså.

Ja, det vore för tragiskt om det vore så att kommuner “tvingar” familjer att söka insatsen barnboende – för man måste söka, LSS-insatser får inte beviljas utan att man söker dem – genom att inte ge dem andra mer anpassade LSS-insatser, exempelvis assistans. Djupt oetiskt och absolut inte acceptabelt.

Men med den erfarenhet jag har av en av Sveriges mest avslagsbenägna kommuner just nu gissar jag att skulle någon av de familjer i min kommun som har ett heltids barnboende istället söka bostadsanpassning och assistans skulle troligen LSS-chefen göra vågen tillsammans med sina anställda. Det är nämligen otroligt dyrt med boende, och det är det man i princip alltid pratar om när nämndens budgetöverdrag diskuteras.

De familjer som väljer barnboende gör det inte lättvindigt. Det är en svår insats att få beviljad. Jag såg en dokumentär för några år sedan om en familj där ett barn med grava funktionsnedsättningar bodde i ett boende, och familjen var där varenda dag. Det var det bästa sättet att skapa en miljö som fungerade för barnet, och samtidigt ge syskon och föräldrar en dräglig tillvaro. En annan situation kan vara där barnets föräldrar faktiskt inte har egen kapacitet att vara föräldrar, och där familjehem inte är lämpligt – och jo, det finns sådana fall, vare sig vi vill det eller inte.

Det jag menar är – vi vet inte verkligheten bakom dessa fall. Det finns säkert de barn som bor i barnboende på vad vissa skulle tycka fel grunder. Det finns säkert de barn som bor hemma med assistans och där vissa andra tycker att ett boende vore bättre. Men LSS är och ska vara individuella lösningar, och vi är alla olika människor med olika förutsättningar och olika behov.

Att säga att det är fel att bygga ett barnboende med 4 (!) platser i en såpass stor kommun som Eskilstuna, för att flytta hem barn som nu är utplacerade i andra kommuner, det har jag mycket svårt att tycka att det är fel.

 

Länk till utredningsdirektivet: http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/05/oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen/

Länk till LSS lagtext: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm

Länk till SVT:s artikel om bygget: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/forsta-lss-boendet-for-barn-i-eskilstuna-byggs

Länk till en av debattartiklarna: https://www.aftonbladet.se/a/L88kV

This entry was posted in Allmänt, Funkis. Bookmark the permalink.

One Response to Barnboende kontra assistans – är det en konflikt?

  1. Linda says:

    Men är det inte alltid lite (?) så? Att det ska klagas och klankas ner på allt som är nytt och okänt och därmed skrämmande. Utan att veta och absolut utan att förstå vilka fruktansvärda kval dessa föräldrar säkerligen går igenom innan de ansöker och får kämpa för att få igenom ett barnboende. Utan att veta hur deras icke-fungerande vardag faktiskt ser ut i verkligheten. Nope, är det nytt och okänd mark så ska det nästan klagas på av ren princip!! Särskilt om man själv inte är i behov utan bara står utanför och tittar på. Utan att vara det minsta insatt i ämnet så kan jag väl rent spontant tycka att det är jättebra att de byggs och tänks individuellt. Hoppas att det kommer att funka lika bra som det är tänkt 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.