Öppet brev

Jag och några till, representanter för några funktionshinderorganisationer i Värmdö, skrev idag ett öppet brev till några politiker. Jag postar det här så blir det lite enklare att sprida.

Öppet brev till presidie och ledamöter i Vård- och Omsorgsnämnden, Kommunstyrelsen samt övriga berörda och intresserade.

Det har under sommaren varit ovanligt många medlemmar som kontaktat oss i FUB, Autism- och aspergerföreningen och Kullsvedsskolans föräldraförening om LSS-beslut som gått ut och där de gamla inte förlängs i avvaktan på nytt. Senast nu i veckan har medlemmar fått höra från handläggare att man inte förlänger gamla beslut för att “brygga över” till ett nytt beslut, vilket vore det korrekta sättet att göra om en utredning inte hunnits med.

Vi vill påminna er om att det är Vård- och Omsorgsnämndens ansvar att se till att förvaltningen följer lagar, riktlinjer och prejudikat. Där ingår även JO-beslut.

Det finns JO-beslut på att OM en kommun ska fatta beslut om korta och/eller tidssatta insatser så SKA man också ha och följa dokumenterade rutiner för att i GOD TID fatta ett nytt beslut om fortsatta, eller ändrade, insatser. Att lämna brukare utan beslut, i vissa fall med fortsatta insatser trots avsaknad av beslut, och i andra fall utan insatser, är helt enkelt inte ett vare sig korrekt eller acceptabelt förfarande. Det är också så att om det gamla beslutet går ut innan det nya beslutet vunnit laga kraft försätts brukaren i en bekymmersam juridisk sits där det t ex inte är möjligt att begära inhibition.

Socialstyrelsens riktlinjer om hur LSS-ärenden ska handläggas är framtagna enligt ovan beskrivna beslut, och dessa riktlinjer är förvaltningen skyldiga att följa.

Vi vill uppmana kommunen att omgående åtgärda detta läge. 

Vi vet från tidigare möten och samtal att det är en brist på handläggare och att handläggningen inte hinner med. Vi föreslår därför att kommunen, förutom att åtgärda den akuta situationen, långsiktigt fortsatt fattar beslut med individuellt anpassad längd på insatserna, enligt LSS, istället för att regelmässigt fatta korta ettåriga beslut som man inte hinner följa upp i god tid.

Vi som föreningar uppmanar våra drabbade medlemmar att IVO- och JO-anmäla sina ärenden.

Anna Brandström – Kullsvedsskolans föräldraförening
Margaretha Gutner – Autism- och Aspergerföreningens representant i Värmdö
Katharina Berggren och Helen Borell – FUB Nacka och Värmdö

This entry was posted in Funkis and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.