Vad kommuner gör som kommuner inte borde göra…

Nu är Örebro kommun igång igen. Förut var det tvillingarna Gösta och Ernst som syntes i media, nu är det författaren Sören Olssons familj som råkat ut för dem. Det verkar som att Örebro kommun har satt i system att avslå alla ansökningar om hjälp, jag antar att det ligger ekonomiska skäl bakom. Jag tycker att det är oerhört fegt av handläggare och beslutsfattare, att inte stå upp för enskilda familjer, och att välja att lyda chefen framför att följa lagen. Jag tycker att det är svagt av politikerna att blunda för denna verklighet, det helvete den personal de är ansvariga för driver in familjer i. Om alla familjer orkade överklaga skulle det kosta mer för kommunen att avslå än att ge den hjälp familjen har rätt till (förutsatt att de har rätt till den förstås), men de räknar förstås kallt med att det stora flertalet tiger still och skäms. Illa.

När ska dessa myndigheter (kommuner, försäkringskassan mfl) förstå att man inte söker om hjälp i första taget? Att det tar emot att beskriva sin vardag i detalj för en främling, få sina tillkortakommanden dokumenterat och ett kvitto på att man inte kan ta hand om familjen själv, det som är en förälders jobb och ansvar? Skulle du vilja ha en tant med stoppur i handen hemma som tar tid på hur länge du – eller ditt barn – sitter och skiter? Hur lång tid det tar att skära upp korven på tallriken i bitar? Nä. Just det.

Skrämmande, och tyvärr sprider sig detta som ett virus bland kommunerna…
Läs, och fundera på hur det ser ut i din kommun. Är det likadant, läs gärna på ordentligt om personerna du röstar på i nästa kommunal- och landstingsval, färg verkar inte riktigt vara viktigt längre..

http://www.foraldrakraft.se/articles/s%C3%B6ren-olsson/om-att-inte-f%C3%A5-den-hj%C3%A4lp-man-beh%C3%B6ver#.UC4RA-WOxBG.facebook

This entry was posted in Allmänt, Läs/lyssna-tips and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.