Fosterdiagnostik – oerhört svårt

Jag kunde inte sagt det bättre själv. Men så är ju författaren till detta inlägg en språkekvilibrist, vad han än hävdar själv.

Heja Abbe.: Svar tjugofyra..

This entry was posted in Läs/lyssna-tips and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.