Lillemors paj

Nu har jag letat efter det här receptet bland papperslappar en gång för mycket så nu hamnar det här.

Detta är min ex-svärmors recept, mycket välanvänt, funkar till de flesta efterrättspajer.

Smält 150 g smör.

Blanda de torra ingredienserna:
3 dl vetemjöl
1/2 tsk bakpulver
1/2 dl socker
1 krm salt

Rör ner smöret i de torra ingredienserna.

Kläm/platta ut över en pajform med bär eller frukt i, t ex rabarber blandat med potatismjöl och socker, blåbär eller äpplen med kanel.

Grädda i 225 grader i 20-25 minuter

Posted in Recept och mat | Tagged , | Leave a comment

LSS-utredningens resultat hittills

Jag sitter, som många av er säkert redan vet, som ledamot i Funktionsrätts LSS-arbetsgrupp, den grupp som ska fungera som stöd för de två experter som utredningen har löpande kommunikation med.

I torsdags publicerade Funktionsrätt en debattartikel i SvD om de förslag som kommit från LSS-utredningen, i form av de kapitel som finns nu. Utredningen ska presenteras snart, i december, så stora delar är förstås redan färdigskrivna. Det säger ju sig självt att man inte skriver ihop hela utredningsrapporten sista veckorna, utan en stor del av rapporten är redan klar, och det är alltså de delar som är färdiga som redan nu kommenteras. Det materialet har skickats ut till Funktionsrätt inför mötet nästa vecka, och det är alltså det materialet vi i arbetsgruppen haft förberedande möten kring. Ett par av kapitlen har dessutom läckt till media och andra utomstående.

Jag vill understryka att materialet till största del har hanterats i pappersformat i Funktionsrätts lokaler, jag har alltså inte tillgång till dokumenten i skrivande stund.

Vi i Svenska Downföreningen, där jag är styrelseledamot, kommenterade också debattartikeln själva. Detta går att läsa på Svenska Downföreningens webb.

Det utredningen vill göra är att

* ta bort assistansen för barn upp till 16 år, och istället införa en ny kommunal insats. Det skulle innebära att kommunerna får fullt ansvar för alla insatser för alla barn. Detta skulle innebära stora kostnader för kommunerna, och det skulle ta bort inflytandet och självstyret över vem som tar hand om ditt barn, vilka som ska vara i ditt eget hem stora delar av dygnet. Man vill också genom att dra ner ersättningen begränsa omfattningen av anhöriga som assistenter, vilket skulle innebära att privatlivet för många familjer i princip försvinner, och för att få ett privatliv måste man lämna bort sitt barn/sin anhöriga. Man får alltså välja mellan att lämna bort sitt barn/sin anhöriga eller att delvis ansvara för assistansen själv och då kunna vara bekväm i att fisa runt i pyjamas en halv söndag om man vill.

* Begränsa assistans för övriga behov till 15 timmar i veckan för alla. Detta skulle innebära stora neddragningar i antal timmar för assistans för alla som har den, då de flesta timmarna beviljas för just övriga behov (dvs inte grundläggande, som är personlig hygien, måltider, på- och avklädning – ytterkläder ingår inte, kommunikation – här beviljas ytterst liten tid).
Utredningen menar att man då kan komplettera med hemtjänst vilket skulle orsaka stora kostnader för kommunerna då hemtjänsten ökar i omfattning – hemtjänst ingår heller inte i LSS-utjämningen eftersom det är en SoL-insats. Kostnaden ska bäras av kommunen självt. Dessutom kommer det behövas samordningsinsatser mellan landsting – statlig assistans – hemtjänst, denna kommer också högst troligt att hamna hos kommunerna.

* endast praktiska behov ska berättiga till assistans. Vi som har anhöriga som rent fysiskt faktiskt kan klä på sig själva, eller rent praktiskt kan *gå* till skolan, men där en utvecklingsstörning eller autism gör att man kanske inte förstår att man ska göra just det kommer alltså inte få assistans. Alternativet blir då kommunala insatser, eller att sluta jobba och ta hand om våra anhöriga själva. Oavsett blir det en kostnad för kommunerna, antingen genom att man betalar insatsen, eller en förlorad skatteintäkt.

* ta bort insatsen Ledsagning. En grav inskränkning för många, särskilt personer med synnedsättning.

Även fortsatt skulle kommunerna stå för kostnaden för de 20 första timmarna statlig assistans, precis som idag. Dessutom vill utredningen behålla begränsningen för assistansen vad gäller andning etc, andning ska fortsättningsvis inte heller vara ett grundläggande behov, vilket också skyfflar över en hel del kostnader på kommunerna. Ni har säkert läst om Eija som flyttade från Danderyd till Boden för att få kommunal assistans. Skrivningarna i utredningen bekräftar att det är så man även fortsatt vill ha det.

Alla insatta, utom utredarna, gör bedömningen att kommunernas socialtjänster – där LSS ingår – kommer att få en enorm belastningsökning, och det är redan idag svårt att rekrytera socionomer. Man bedömer också att fler kommer att söka gruppbostad/bostad med särskilt stöd, och där finns det en grav brist på bostäder redan idag i många kommuner, inklusive Värmdö där jag själv bor.

Det här har enorm bäring på kommunerna. Utredningen uppskattar det som att staten sparar 500 miljoner och kommunernas kostnader ökar 500 miljoner. I princip alla andra insatta, utom utredarna, beräknar kommunernas kostnadsökningar som betydligt större och då har kapitlen som handlar om omfattningen av de nya kommunala insatserna inte kommit i färdigt skick ännu. Skulle det vara så att de nya kommunala insatserna blir “små” kommer kommunernas kostnader ändå öka i och med att behoven kvarstår och då behöver täckas av SoL istället.

Utredaren har svarat på Funktionsrätts debattartikel och skriver att de nya insatserna “syftar till en ökad kvalitet och mer ändamålsenliga LSS insatser” – det är en snygg omskrivning för att staten och kommunerna ska bestämma vilka insatser du ska ha och vem som ska utföra dem, istället för du själv som det är i assistansen. Det är en grav inskränkning av den rätt funktionsnedsatta med assistans har idag, och det strider rejält mot Funktionsrättskonventionen som Sverige ratificerat.

I GP:s text står också att ” ‘Det jag funderar på är att alla ska få 15 timmar för sådana behov, utan att behöva ange vad de ska användas till. Någon utredning av behovet ska därför inte ske.’ Den som har behov av assistans för exempelvis arbete, studier eller fritidsaktiviteter ska få stöd för detta, enligt utredaren.” Men. Tricket med att exemplifiera i utredningar = förarbeten är att praxis brukar bli just exakt de exempel man anger. Det är tydligt framförallt vad gäller de grundläggande behoven som finns i LSS idag.  I utredningsmaterialet är de behov man kan få utökad assistans för specificerat till arbete, studier, politiskt engagemang och intresseföreningar. Det skulle innebära att du måste trycka in precis allt annat som du gör på din fritid på 15 timmar i veckan. Vem hinner handla mat, göra ärenden, träna, läsa läxor med barnen, klippa gräset och allt annat man vill göra på 15 timmar i veckan? Och varför är ett politiskt engagemang viktigare än t ex att vara tränare för barn i fotboll?

Utredaren har också i sina förslag totalt missat att de kommunala insatserna som finns i dag ofta fungerar väldigt dåligt. LSS-handläggarna styrs idag hårdare av kommunernas budget, dvs det kommunala självstyret och principen “budget i balans”, än vilka rättigheter individer har enligt LSS. Individer med kommunala insatser får i alldeles för många kommuner inte det stöd de behöver, och eftersom det heller inte finns rättshjälp i dessa insatser blir det heller inga prejudikat att luta sig mot.
Kommunerna är enligt min erfarenhet generellt bättre på genomförandet än myndighetsdelen av LSS, men även där behöver kommunernas verksamheter kontrolleras minst lika hårt som privata aktörer, med tanke på de skandaler som med jämna mellanrum dyker upp i media.

Kompetensbristen hos utredarna är väldigt tydlig i materialet, de har skrämmande dålig insikt i hur det kan vara att leva med funktionsnedsättningar. Att utredningen dessutom så uppenbart och nästan provokativt struntar i att regeringen drog tillbaka sparkraven på utredningen är inget annat än en skandal.

Tillträdande regering måste – förutom att slänga denna utredning i papperskorgen innan den läggs fram – omgående tillsätta en snabbutredning för att möta de akuta behov som de senaste åren framgått med all önskvärd tydlighet, och dessutom tillsätta en parlamentarisk utredning som tillsammans med Funktionsrätt och andra intresseförbund ska ta fram ett bättre sätt att hantera dessa frågor, uppdatera LSS eller kanske ta fram något helt nytt och bättre.

Posted in Allmänt, Funkis | Leave a comment

Barnboende kontra assistans – är det en konflikt?

Det diskuteras barnboende enligt LSS i tidningar och sociala medier. Att byggandet av ett barnboende i Eskilstuna skulle vara ett svar på indragen assistans. Jag har ingen fakta i det aktuella fallet, men om man generaliserar har jag svårt att tro på det.

Eskilstuna kommun har bestämt att fyra barn som bor i barnboende enligt LSS ska kunna bo i hemkommunen, nära sin familj.  Tyvärr tolkas det av många som att detta nya boende är en ny institution, att man tvingas in där, och att det är en följd av att assistansen dras in.

Den 26:e maj 2016 publicerades regeringens kommittédirektiv till LSS-utredningen. Redan då lyftes farhågor om att direktivet skulle få funktionhinderorganisationerna att motarbeta varandra. De föreningar där medlemmarna mestadels har assistans emot de föreningar där medlemmarna mestadels nyttjar “de nio övriga insatserna”.

Det har tagit tid, men nu tror jag att vi är där ordentligt, och narrativet har byggts upp under lång tid. Ett par tongivande föreningar har väl motiverat och med stor framgång drivit kampanjer för att rädda assistansen som är den insats det ska sparas på. Tyvärr har man nu “kidnappat” detta byggprojekt för att svartmåla en av de övriga 9 insatserna i LSS för att vinna poänger för assistansen. Jag tror att det är destruktivt för den fajten vi i funktionshinderrörelsen redan nu behöver, och framöver kommer att behöva ta för LSS som helhet.

Assistansen är otroligt viktig, och jag är starkt emot neddragningarna där. Men jag tycker också att det individuella perspektivet i LSS är viktigare. Lika passar inte alla. Framtiden för LSS borde till och med ha fler insatser, eller färre med möjlighet till större variationer, lösningar som passar individen.

Barnboende har funnits hela tiden. Det är en av LSS tio insatser, LSS § 9 punkt 8, “boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet”. Kollar man statistiken hos Socialstyrelsen så bodde 1 203 barn i barnboende enligt LSS år 2012. År 2015 var det 1048 och 2016 var det 986.  Det minskar alltså.

Ja, det vore för tragiskt om det vore så att kommuner “tvingar” familjer att söka insatsen barnboende – för man måste söka, LSS-insatser får inte beviljas utan att man söker dem – genom att inte ge dem andra mer anpassade LSS-insatser, exempelvis assistans. Djupt oetiskt och absolut inte acceptabelt.

Men med den erfarenhet jag har av en av Sveriges mest avslagsbenägna kommuner just nu gissar jag att skulle någon av de familjer i min kommun som har ett heltids barnboende istället söka bostadsanpassning och assistans skulle troligen LSS-chefen göra vågen tillsammans med sina anställda. Det är nämligen otroligt dyrt med boende, och det är det man i princip alltid pratar om när nämndens budgetöverdrag diskuteras.

De familjer som väljer barnboende gör det inte lättvindigt. Det är en svår insats att få beviljad. Jag såg en dokumentär för några år sedan om en familj där ett barn med grava funktionsnedsättningar bodde i ett boende, och familjen var där varenda dag. Det var det bästa sättet att skapa en miljö som fungerade för barnet, och samtidigt ge syskon och föräldrar en dräglig tillvaro. En annan situation kan vara där barnets föräldrar faktiskt inte har egen kapacitet att vara föräldrar, och där familjehem inte är lämpligt – och jo, det finns sådana fall, vare sig vi vill det eller inte.

Det jag menar är – vi vet inte verkligheten bakom dessa fall. Det finns säkert de barn som bor i barnboende på vad vissa skulle tycka fel grunder. Det finns säkert de barn som bor hemma med assistans och där vissa andra tycker att ett boende vore bättre. Men LSS är och ska vara individuella lösningar, och vi är alla olika människor med olika förutsättningar och olika behov.

Att säga att det är fel att bygga ett barnboende med 4 (!) platser i en såpass stor kommun som Eskilstuna, för att flytta hem barn som nu är utplacerade i andra kommuner, det har jag mycket svårt att tycka att det är fel.

 

Länk till utredningsdirektivet: http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/05/oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen/

Länk till LSS lagtext: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm

Länk till SVT:s artikel om bygget: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/forsta-lss-boendet-for-barn-i-eskilstuna-byggs

Länk till en av debattartiklarna: https://www.aftonbladet.se/a/L88kV

Posted in Allmänt, Funkis | 1 Comment

Nytt liv i bloggen (?)

Ja. Dags att skrämma upp den här bloggen igen.

Hösten 2015 började Värmdö kommun att slakta LSS. Stora, omotiverade, neddragningar började. Människor fick avslag på insatser de haft länge. Ingenting hade ändrats, inte lagstiftning, det hade inte kommit några nya revolutionerande prejudikat, inte ens de kommunala riktlinjerna. Ingenting, förutom att en ny chef rekryterats…

Vi hade redan en “föräldraförening” i M:s skola – kommunens sär- och resursskola – men den var inte formaliserad. Så jag och flera andra kloka huvuden skärpte till oss och formade en “riktig” förening, med stadgar, styrelse, organisationsnummer och allt runtikring.

Vi har kapat åt oss en plats i kommunens “Rådet för funktionhinder” och vi har faktiskt lyckats påverka en del. Neddragningarna har inte bromsats, de pågår fortfarande, men vi har börjat få upp en dialog, vi har öppnat ögonen på åtminstone några politiker. Vi har fått till samverkan mellan föreningar och tjänstemen – som LSS 15:7 säger att man ska ha men som politikerna avslog (och återinförde efter min överklagan till Förvaltningsrätten).

Det återstår mycket jobb. Det är fortfarande inkompetens och härskartekniker som råder i förvaltningen, det är lagar som struntas i, prejudikat som viftas bort, handläggare som inte ens vet att det finns riktlinjer för handläggning från Socialstyrelsen. Beslut är copy-paste från andras ärenden, vilket är lätt att se när man som jag ser många beslut. Man skickar medvetet medborgare att landa mellan stolar mellan soc – LSS – skola. Och politiken vill för det mesta väl, men förmår inte styra sin förvaltning.

Så. Det kan säkert dyka upp ett och annat recept och en och annan fundering över livet runtikring, men det blir högst troligen fler LSS-inlägg här framöver.

 

Posted in Funkis | Tagged | Leave a comment

Öppet brev

Jag och några till, representanter för några funktionshinderorganisationer i Värmdö, skrev idag ett öppet brev till några politiker. Jag postar det här så blir det lite enklare att sprida.

Öppet brev till presidie och ledamöter i Vård- och Omsorgsnämnden, Kommunstyrelsen samt övriga berörda och intresserade.

Det har under sommaren varit ovanligt många medlemmar som kontaktat oss i FUB, Autism- och aspergerföreningen och Kullsvedsskolans föräldraförening om LSS-beslut som gått ut och där de gamla inte förlängs i avvaktan på nytt. Senast nu i veckan har medlemmar fått höra från handläggare att man inte förlänger gamla beslut för att “brygga över” till ett nytt beslut, vilket vore det korrekta sättet att göra om en utredning inte hunnits med.

Vi vill påminna er om att det är Vård- och Omsorgsnämndens ansvar att se till att förvaltningen följer lagar, riktlinjer och prejudikat. Där ingår även JO-beslut.

Det finns JO-beslut på att OM en kommun ska fatta beslut om korta och/eller tidssatta insatser så SKA man också ha och följa dokumenterade rutiner för att i GOD TID fatta ett nytt beslut om fortsatta, eller ändrade, insatser. Att lämna brukare utan beslut, i vissa fall med fortsatta insatser trots avsaknad av beslut, och i andra fall utan insatser, är helt enkelt inte ett vare sig korrekt eller acceptabelt förfarande. Det är också så att om det gamla beslutet går ut innan det nya beslutet vunnit laga kraft försätts brukaren i en bekymmersam juridisk sits där det t ex inte är möjligt att begära inhibition.

Socialstyrelsens riktlinjer om hur LSS-ärenden ska handläggas är framtagna enligt ovan beskrivna beslut, och dessa riktlinjer är förvaltningen skyldiga att följa.

Vi vill uppmana kommunen att omgående åtgärda detta läge. 

Vi vet från tidigare möten och samtal att det är en brist på handläggare och att handläggningen inte hinner med. Vi föreslår därför att kommunen, förutom att åtgärda den akuta situationen, långsiktigt fortsatt fattar beslut med individuellt anpassad längd på insatserna, enligt LSS, istället för att regelmässigt fatta korta ettåriga beslut som man inte hinner följa upp i god tid.

Vi som föreningar uppmanar våra drabbade medlemmar att IVO- och JO-anmäla sina ärenden.

Anna Brandström – Kullsvedsskolans föräldraförening
Margaretha Gutner – Autism- och Aspergerföreningens representant i Värmdö
Katharina Berggren och Helen Borell – FUB Nacka och Värmdö

Posted in Funkis | Tagged , , | Leave a comment

Minecraft-tårta

Vi förhandlade om födelsedagskalaset med L i januari. Efter allt med jul och förkylningar och sånt pallade vi inte riktigt, och födelsedagskalas är onekligen mer lätthanterligt utomhus…

Så, nu var det dags. Sonen ville ha Minecraft-tema. Så vi spånade fram några tävlingar som bygger på spel på olika servrar han hänger på, och så skulle det vara Minecraft-tårta. Tack och lov postades det en bild på just en Minecraft-tårta i en grupp jag är med i på FB bara nån vecka innan, så tankarna kunde börja snurra runt i huvudet.

Jag började med att baka kärleksmums – naturligtvis ur boken Kärleksmums av Emma Hamberg och Anette Rosvall. Men – jag färgade kokosen grön med vanlig hushållsfärg, och hade bara kokos på hälften av bitarna. Vips – jord- och gräsblock.

Sen skulle det vara sand. Jag hittade ett recept på en kolakaka som kunde funka som grund, så den gjorde jag – men jag kokade kolasåsen själv… Sen ville jag ha någon form av topping på den och tänkte tosca. Receptet på toscasmeten tog jag ur klassikern Sju sorters kakor, men jag bytte ut mandelspånen mot puffat ris. Det var väl kanske i efterhand inte den bästa idé jag haft, men utseendemässigt blev det bra! 🙂

Sen har vi vatten… Det fick bli frosting som färgades blå. Min vita favoritfrosting är vit chokladfrosting, även den från Kärleksmums-boken, den som används på den rosa bröllopstårtan. Jag gjorde en halv sats, och färgade hälften blå och behöll hälften vit. Jag använde blå färgpasta från Panduro, då kan man få ordentlig färg utan att påverka konsistensen vilket är bra.

Och som botten på hela skapelsen gjorde jag en rulltårtsbotten, även den från Sju sorters kakor. Enkelt och snabbt.

Så montering – jag bottnade som sagt med en rulltårtsbotten. Brun gucka från kärleksmumsbaket på den delen som skulle vara jord, blå för vattnet och vit på resten. Sen byggde vi upp jord/gräs (kärleksmumsen) och sand (kolakakan). Lite piff med legobitar och en lego-Steve och sen var det klart.

Minecrafttårta

Det var stor succé bland de 10 9-åringarna som kalasade.

Och på tal om allergier så hade vi både ägg- och mjölkproteinallergi representerat, och det är ju rätt trist med kalas när man är allergisk faktiskt, så de fick en egen tårta. Då gjorde jag först en mjölk- och äggfri rulltårtebotten som jag hittade här. Sambon råkade köpa Havre-gurt istället för havredryck, så det blev 1,5 dl gurt och 1/2 dl vatten istället för 2 dl dryck, det gick rätt bra det med.

Sen vispade jag ihop en “frosting” ur eget huvud:
100 g mjölkfritt margarin
1/2 burk mjölkfri cream cheese, “sheese”
2 dl florsocker
en skvätt vaniljsyrup och ett par kryddmått vaniljpulver.
Vispa ihop, kyl.

Bottna med halva rulltårtebotten, ett lager frosting, sen andra halvan av rulltårtan och resten av frostingen – tjockt! Grönt strössel över – jag läste noga, noga på paketet…
Den fick bra betyg av ätarna! Själv är jag skeptisk mot bismakerna som blir av “ersättningsprodukterna” men hyfsat var det ändå.

Så vad lekte vi då?
Jo, först hade vi byggtävling. Lagen byggde lego på tema Minecraft på tid, sen fick de rösta på varandras byggen. Detta gjorde vi inomhus…

Sen fortsatte vi med Color challenge.  Ute.
Det var förberett så att vi tog 5 färgade A4-papper i 6 olika färger (totalt alltså 30 papper). Sen har vi en stor skumgummitärning med plastfickor på sidorna, där satte vi in kvadrater med samma färger som pappren. Vi spred ut de färgade pappren på gräsmattan, sen slog jag tärningen så fick barnen springa och ställa sig på pappren med rätt färg och samla poäng till laget.

Sist gjorde vi “minecraft-bocchia”. Jag tror att sonen hittade på det här själv…
Jag sydde en hel hög med ärtpåsar i olika färger – tre av varje färg, fyllda med korn – så fick lagen välja var sin färg. Vi kastade ut ett bocchia-klot som “mål” så fick lagen kasta sina ärtpåsar så nära de kunde.

De flesta hade roligt, men någon tog en sväng in till brorsan och spelade lite TV-spel en stund istället. Det funkar ju det också, så länge alla trivs.

Sen hade vi fiskdamm och så också, vilket iofs spårade ur en aning men det är en annan historia… Allt som allt var det ett riktigt lyckat kalas!

Posted in Recept och mat, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Ge hopp!

För flera år sedan var jag teknisk projektledare när konceptet Give Hope byggdes, ett – då – nytt sätt för Barncancerfonden att nå yngre målgrupper.

Det är ett uppdrag jag aldrig glömmer, dels för att vi gjorde bra saker och dels för att jag under projektet fick vänner för livet.

Nu vill jag dra mitt strå till stacken och hjälpa projektet att sälja fler armband – så shoppa loss!

Posted in Allmänt | Tagged | 1 Comment

Mer bakat

Stödfamiljshelg. Andra sonen hade klassfest och blev hämtad av kompisens förälder redan klockan 17. Bara vuxna hemma, luuuuugnt och skööööööönt.

Någon skrev, nånstans, att det var kladdkakans dag idag. Jag brydde mig inte ens om att kolla upp det, oavsett vilket så kändes det som en bra idé. Jag slog ihop en smet, delade upp den i tre formar och in i den redan varma ugnen.

Två små formar fick åka hem till vännen Å, som så snällt låter oss låna och testa deras kedjetäcke – som inte alls rasslar och håller på utan funkar mer som en saccosäck. Hoppas, hoppas M gillar det och att vi får sova lite mer med detta. Jag tror inte det egentligen, men jag hoppas ändå. Den tredje formen står kvar därnere på bänken och det blir en bit istället för kvällsmacka, det blir det… 🙂

Så här gjorde jag den här kladdkakan:

Sätt på ugnen på 200 grader.

Smält 150 gram smör, laktosfritt hos oss, gärna eko annars förstås

Blanda torrvarorna:
1,5 dl eko vetemjöl med
2,5 dl socker (jag använder rörströsocker),
4-5 msk BRA kakao,
2 krm vaniljpulver och
0,5-1 tsk salt

Det kan vara en bra idé att börja med den mindre mängden salt för att sedan smaka av smeten – om inte annat för att smet är gott. Men hoppa inte över saltet, det är pricken över i:et.

Rör ner 2 ägg och det smälta smöret, rör tills allt är blandat och klumparna borta. Häll upp i lämplig form – kanske smörj och “bröa” med kokosflingor, eller polenta, eller använd såna släpp-lätt-pappersformar så kan du frysa ett par av dem sen.

Grädda tills lagom mycket av kakan ser torr ut, sisådär från kanten och halva vägen till mitten tycker jag är bra, det beror lite på hur kladdig den ska vara. För mig, i tre mindre formar, tog det ca 10 minuter.

Lättvispad vispgrädde är gott till, men absolut inte nödvändigt.

Så med kladdkaka i näven åkte jag över till Å, pratade en stund, lånade täcket, åkte till klassfesten och hängde där en stund och snackade lite skit med andra föräldrar. Barnet frös på vägen hem så han fick låna täcket i bilen och blev helsåld direkt! Sen fastnade jag vid datorn och nu är det sovdags. Ja, lite kaka först bara…

 

Posted in Allmänt, Recept och mat | Tagged , , | Leave a comment

Kak-present

Jag gjorde Cookies in a Jar som sommarpresent till läraren och assistenterna i M:s klass. Tranbär/vit choklad/havrekakor blev det den här gången. De blev riktigt snygga tycker jag själv i alla fall!

Bild på "kakor i burk"

Eftersom det kommit in önskemål om receptet kommer det här 🙂 Det är ett amerikanskt recept i original som jag översatt och anpassat lite grann. Enklast är det om man har ett 1/2-cup-mått. Eftersom jag har ett sånt har jag inte justerat mängderna, och detta är en rak översättning med hjälp av en konverteringsapp.

Lager 1 – 1,4 dl (1/2 cup + 2 tblsp) vanligt vetemjöl
Lager 2 – 1,1 dl (1/2 cup) havregryn
Lager 3 – 1,1 dl vetemjöl special blandat med 1/2 tsk bakpulver, 1/2 tsk salt och 1/2 tsk ekologiskt vaniljpulver
Lager 4 – 0,7 dl (1/3 cup) farinsocker
Lager 5 – 0,7 dl rörsocker strö
Lager 6 – 1,1 dl torkade tranbär
Lager 7 – 1,1 dl vit choklad (hackad eller små “knappar”)
Lager 8 – 1,1 dl hackad mandel (funkar enligt uppgift även med valnötter eller pecan – det har jag inte testat eftersom jag inte tål det själv…)

Jag packade lagren med trägrejen som hör till min KitchenAid-kvarn, grundreceptet rekommenderar potatismosaren, men den gick inte ner i mina burkar… det viktiga är att packa varje lager ordentligt, och de lager man vill visa upp lite extra, t ex de med mer färg, kan man packa tunt i mitten och tjockare på kanterna, det blir lite snyggare så.
Jag använde 1-litersburkar med patentlock men det går ju bra med vilken enlitersburk som helst. Sen pysslade jag ihop en tag med en sommarhälsning, och en med instruktionerna och ingredienserna på baksidan.

Sen är burken färdig att ges bort. Den som sedan ska baka rör 100 g smör mjukt och blandar i ett ägg, och efter det ska innehållet i burken ner. Gräddas i 175 grader, 8-10 minuter, och kakorna ska helst svalna på galler.

Posted in Allmänt, Recept och mat | Tagged , , | Leave a comment

På fredag smäller det…

På fredag är det Internationella Downs syndrom-dagen, World Downs Syndrome day, WDSD. Det är samma tema i år som förra året, dvs udda sockar = olika strumpor. Jag körde hårt förra året med ett rosa ben och ett blått ben, och turligt nog hade jag ärenden till stan den dagen, det passade ju bra! Jag fick ett par frågor på tunnelbanan till och med! Kul.

Hursomhelst, en av mina “nätvänner” Anna Ökvist har ritat en superfin plansch som jag har hjälpt till att sprida på Facebook, och många har lämnat den till skolor och förskolor i hela landet. Det är oerhört kul att se bilden spridas, och inget av mina andra inlägg har någonsin spridits så mycket förut! Här kan man läsa direkt på Annas blogg om hur den sprids.  Originalet finns också där att tanka ner för den som vill.

Hursomhelst, affischen är gjord i A4 medan många sociala medier nuförtiden kräver kvadratiska bilder, så jag har klippt och klistrat med Annas goda minne och fixat två varianter i två format (jpg och png).

Håll tillgodo och sprid dem gärna! Skriver du något till bilderna på FB, instagram, twitter etc får du gärna använda hashtaggarna #rockadinasockar och #wdsd2014.bara-udda-sockar-high-square

 

 

 

bara-udda-sockar-high-square

 

 

 

 

bär-udda-sockor-21-3-ds-högupplöst kvadrat

 

 

 

 

 

bär-udda-sockor-21-3-ds-högupplöst kvadrat

Posted in Uncategorized | Leave a comment